Jak sprawdzić szyby?

Jakie są dopuszczalne rysy szyb okiennych?

Dopuszczalne jest występowanie rys o długości do 12 mm w liczbie nie większej niż 1 szt./m2

Jakie są dopuszczalne wady punktowe szyb okiennych?

Dopuszczalne są wady punktowe i liniowe w postaci pęcherzy otwartych lub zamkniętych

  •  poniżej 0,5 mm
  •  od 0,5 mm do 1 mm – w przypadku gdy nie są skupione
  •  od 1 mm do 2 mm – w przypadku gdy jest ich nie więcej niż 2 szt./m2

Jakie są niedopuszczalne wady szyb okiennych?

Niedopuszczalne jest występowanie wad w postaci wytraceń ciał obcych oraz pęknięć, a także wady punktowe i liniowe w postaci pęcherzy o wielkości większej niż 2 mm.

Niedopuszczalne jest nierównomierny wypływ butylu w szybach zespolonych, dopuszczalny jest jedynie wypływ równomierny do 2 mm.

Jakie są normy oceny szyb okiennych?

Podstawowe dokumenty to:

  •  Izolacyjne szyby zespolone. Kryteria techniczne nr 20/s stanowiące podstawę certyfikacji na znak „B”. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  •  Polska Norma PN-EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja
  •  Polska Norma PN-EN 1279. Szkło w budownictwie. Szyby izolacyjne zespolone
  •  Polska Norma PN-EN ISO 12543-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd
  •  Ocena wizualna jakości szyby zespolonej odbywa się według Kryteriów Technicznych opracowanych przez Instytut Szkła i Ceramiki KT 20/S/2000.

W jaki sposób dokonać oceny szyb okiennych?

Zgodnie z zaprezentowanymi normami, ocenę wad szyb okiennych prowadzi się przy pionowej pozycji szkła, z odległości min. 2 m, na tle szarego ekranu, przy jasnym rozproszonym oświetleniu. Wady szyb, zauważone w tych warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w normach. Wady niewidoczne z odległości określonej w danej normie nie są kwalifikowane jako wady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *