Świadectwo charakterystyki energetycznej​

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej to dokument określający energochłonność budynku wyrażoną w kWh/m2/rok). Świadectwo daje nam informacje ile energii jest potrzebne do standardowej eksploatacji obiektu, a także porównuje do obiektu referencyjnego tzn. takiego samego budynku ale zbudowanego z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi. Dokument sporządzany jest na podstawie oceny energetycznej budynku która to w swoim zakresem obejmuje:

  • Rodzaj przegród zewnętrznych i stolarki
  • Instalacji grzewcze i ciepłej wody użytkowej
  • Instalacje klimatyzacji
  • Instalacje wentylacji
  • Instalacje oświetleniowe

Powyższe informacje wraz z podstawowymi informacjami o obiekcie (takimi jak: powierzchnia, kubatura, rok budowy) pozwalają na wyliczenie wskaźników obliczeniowych EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energie pierwotną, EK – zapotrzebowanie na energie końcową, oraz EU – zapotrzebowanie na energie użytkową. W swoim zakresie dokument zawiera również możliwe usprawnienia dla uzyskania oszczędności energii.

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne jest wymagane dla nowo powstających budynków oraz przy wszystkich transakcjach handlowych tj. sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Obowiązek jego sporządzenia spoczywa na stronie sprzedającej lub wynajmującej, zaś sam dokument powinien być dołączony przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Cel wprowadzenia świadectw energetycznych

Świadectwa charakterystyki Energetycznej mają na celu promowanie energooszczędnego budownictwa. Informacje w nich zawarte pozwalają właścicielowi lub najemcy określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie powalają oszacować koszt utrzymania obiektu związany z zapotrzebowaniem na energię.

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może wystawiać jedynie osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw, wpisani do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Uprawnienia posiadają zazwyczaj projektanci oraz osoby które ukończyły studia podyplomowe lub zdały egzamin ministerialny. Zgodnie z dyrektywa europejską świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, zarządca oraz właściciel.

Oferujemy przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Do każdego budynku podchodzimy indywidualnie, wyceny przygotowujemy na podstawie istniejących dokumentów i inwentaryzacji przesłanych droga mailową.