Logo loader
0%
728057568 725474123 experci.budowlani@gmail.com
Logo

O nas

W branży budowlanej działamy od wielu lat. Zaczynaliśmy pracując jako pomocnik budowlany i asystent projektanta, dziś sprawujemy funkcje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Cechuje nas skrupulatność i kompleksowość. Naszą wiedzą i bogatym doświadczeniem na co dzień dzielimy się z naszymi Klientami w trakcie odbiorów technicznych mieszkań i domów (od dewelopera i z rynku wtórnego) jak i budowy oraz remontu ich wymarzonych domów.

W trakcie odbiorów technicznych zawsze informujemy Klientów jakie prawa i przywileje przysługują w ramach rękojmi udzielanej przez dewelopera oraz oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne w kwestiach spornych. Podczas budowy zapewniamy kompleksową obsługę począwszy od uzyskania decyzji administracyjnych poprzez kompleksową organizację procesu budowlanego wraz kontrolą techniczną skończywszy na przekazaniu kluczy do własnego domu.

Jesteśmy pasjonatami branży budowlanej, a także absolwentami Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej oraz Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej. Gwarancją posiadanego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu budownictwa są posiadane przez nas uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Współpracujemy z Inwestorami prywatnymi, instytucjonalnymi oraz Generalnymi Wykonawcami wielu obiektów w kraju. Jeśli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, to na pewno znamy kogoś kto nam na to pytanie odpowie. Współpracujemy z inżynierami różnych branż oraz pracownikami naukowymi wyższych uczelni. Do budownictwa podchodzimy z pasją, starając się z każdym dniem zmieniać branżę budowlaną na lepsze.

Członkowie naszego zespołu posiadają niezbędne uprawnienia. Przynależą do odpowiednich samorządów zawodowych:

analiza img

analiza prawna

Przed zakupem warto skorzystać z usługi analizy prawnej. Nasz Adwokat chętnie pomoże Państwu w analizie umowy deweloperskiej, zweryfikuje klauzule niedozwolone, a także wskaże potencjalne zagrożenia.

Jesteśmy specjalistami w zakresie tworzenia umów deweloperskich odpracowujemy je, więc doskonale wiemy na co zwrócić uwagę byście Państwo w przyszłości uniknęli problemów, sporów i niepotrzebnego stresu.

Odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania lub domu, to jedno z najważniejszych wydarzeń w procesie zakupu nieruchomości, któremu często towarzyszy niepotrzebny stres, niepewność oraz dziesiątki pytań bez odpowiedzi. Korzystając z naszych usług masz pewność, że proces ten przebiegnie sprawnie i nie zostaną pominięte kluczowe kwestie, które należy sprawdzić podczas odbioru.

W tym ważnym dniu, sporządzany jest protokół, w którym wyszczególnione są wszystkie wady oraz niezgodności z normami budowlanymi czy też standardem deweloperskim. Warto zatem zadbać o to aby sprawdzenie nieruchomości było kompleksowe, rzetelne i rzeczowe. Przeczytaj tutaj szczegóły o naszej pracy podczas odbioru mieszkania od dewelopera.

Jak to działa

2
Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły
3
Inżynier przyjedzie w ustalonym terminie na miejsce inwestycji
4
Razem z inżynierem dokonasz odbioru mieszkania lub domu
5
Zapłać po wykonanej usłudze
checklista odbioru

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu

wnikliwość i zaangażowanie;

specjalistyczny sprzęt;

doświadczenie zawodowe;

znajomość norm i przepisów;

umiejętność weryfikacji haczyków dewelopera;

Odbiór z inżynierem

wnikliwość i zaangażowanie;

wykształcenie techniczne poparte uprawnieniami budowlanymi;

specjalistyczny sprzęt;

doświadczenie zawodowe;

znajomość norm i przepisów;

umiejętność weryfikacji haczyków dewelopera;

zamów odbiór z inżynierem

KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMU

Chcesz zbudować dom swoich marzeń?

Nie masz doświadczenia w budownictwie? Nie wiesz na co zwracać uwagę? Zastanawiasz się co ile kosztuje i czy jest warte wydanych pieniędzy?

Przerażają Cię wszelkie formalności, sprawy prawne i umowy?

Nie masz zamiaru szukać i użerać się z ekipami budowlanymi?

A może po prostu nie masz czasu lub możliwości zajmować się bieżącymi sprawami związanymi z własną budową?

Jeśli zależy Państwu na sprawnej, spokojniej i ekonomicznej budowie serdecznie zapraszamy do kontaktu! W dobie wielu różnych technologii, materiałów, ofert i firm budowlanych znacznie korzystniej jest zlecić wszystko doświadczonym osobom. Możesz do nas dołączyć na każdym etapie.

Img white Img black
1
Ustalamy zakres i warunki współpracy.
 • Przedstawienie oferty,
 • Ustalenie zakresu, warunków i harmonogramu współpracy.
1
Img white Img black
2
Podpisujemy umowę.
 • Przekazanie wzorca umowy
 • Podpisanie umowy na budowe domu
2
Img white Img black
3
Doradzamy przy zakupie działki.
 • znalezienie terenu pod planowaną inwestycję
 • pomoc w procesie zakupu gruntu;
 • analizę zapisów planu miejscowego lub studium uwarunkowań, sprawdzenie warunków gruntowo – wodnych
 • analizę stanu formalno – prawnego i własnościowego
 • analizę możliwości zaopatrzenia w media i infrastrukturę techniczną
 • analizę struktury zabudowy sąsiedniej
 • analizę uwarunkowań środowiskowych i społecznych,
 • analizę ewentualnych zagrożeń dla realizacji inwestycji,
 • inwentaryzację budowlaną istniejących budynków
3
Img white Img black
4
Pomagamy wybrać projekt lub projektujemy.
 • Przegląd projektów typowych
 • Opracowanie koncepcji inwestycji,
 • Współpraca z Inwestorem przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych,
 • Wybór projektanta i podpisanie z nim umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
 • Współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji,
 • Zebranie i przekazanie projektantowi wszystkich danych oraz dokumentów niezbędnych do projektowania
4
Img white Img black
5
Załatwiamy za Ciebie formalności urzędowe, w tym pozwolenie na budowę.
 • uzyskanie pozwolenia na budowę i wszystkich wymaganych przez urząd dokumentów (zgody konserwatora zabytków, zarządcy dróg publicznych, dostawców mediów itp.),
5
Img white Img black
6
Przygotowujemy harmonogram prac.
 • Opracowanie harmonogramów prac i przepływów finansowych
 • Wyceny budowlane do otrzymania kredytu bankowego,
 • Opracowanie budżetu inwestycji,
6
Img white Img black
7
Organizujemy plac budowy.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysowej
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych,
 • Opracowanie wyników postępowania przetargowego, rekomendacja Wykonawców,
 • Negocjacje umów;
 • Wybór wykonawców, zawarcie z nim umów i przekazanie im kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy
7
Img white Img black
8
Budujemy Twój dom profesjonalnie.
 • Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz prowadzenie dziennika budowy
 • Nadzór inwestorski nad wykonawcami wszystkich branż
 • Weryfikacja wszelkich kosztorysów oraz przedmiarów robót kontrolę i koordynację cyklu inwestycyjnego,
 • Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów,
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
 • Współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty; zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji od wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;
 • Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót;
 • Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
 • Informowanie na bieżąco zleceniodawcy o przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego
8
Img white Img black
9
Odbierasz poszczególne etapy budowy.
 • Kwalifikowanie do odbioru częściowych etapów budowy
 • Odbiór końcowy budynku
9
Img white Img black
10
Przekazujemy gotowy budynek do użytkowania.
 • Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy,
 • Przekazanie zleceniodawcy obiektu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, a w tym gwarancji i instrukcji użytkowania obiektu.
10

Cennik

Inwestując w nieruchomość, warto jest wiedzieć w jakim stanie technicznym jest ona przekazywana i jakie prawa jak i obowiązki przysługują nabywcy w czasie odbioru oraz podczas użytkowania lokalu w przyszłości. Cena odbioru technicznego w 99% przypadków jest znacznie niższa, niż koszt usunięcia usterek, które nieświadomie można przeoczyć podczas odbioru. Po odbiorze, deweloper najczęściej przenosi odpowiedzialność za usunięcia wad na klienta, zatem warto zadbać, aby zostały one udokumentowane w protokole odbioru, a odpowiedzialność za ich usunięcie spoczywała na sprzedającym.

Nieruchomość
Mieszkanie stan deweloperski
Mieszkanie stan deweloperski
Mieszkanie stan deweloperski
Szeregowka / dom
Powierzchnia
do 49,99 m2
50-69,99 m2
pow 70 m2
szeregówka
Cena brutto*
500,- zł
600,- zł
wycena indywidualna
wycena indywidualna
Nieruchomość
Mieszkanie stan deweloperski
Powierzchnia
do 49,99 m2
Cena brutto*
500,- zł
Nieruchomość
Mieszkanie stan deweloperski
Powierzchnia
50-69,99 m2
Cena brutto*
600,- zł
Nieruchomość
Mieszkanie stan deweloperski
Powierzchnia
pow 70 m2
Cena brutto*
wycena indywidualna
Nieruchomość
Szeregowka / dom
Powierzchnia
szeregówka
Cena brutto*
wycena indywidualna

Opcje dodatkowe:

Protokół z przeglądu w wersji elektronicznej – dopłata 150 zł

Termowizja – dopłata 200 zł

Weryfikacja powierzchni użytkowej mieszkania – dopłata 3 zł/m2

Odbiór pousterkowy – wycena indywidualna

Dodatkowo w naszej ofercie znajduje się unikatowa chcecklista odbioru mieszkania przygotowana przez praktyków budownictwa tak, aby każdy mógł samodzielnie odebrać swoją nieruchomość zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Jestem zainteresowany...

Zgodnie Rozporządzeniem RODO 2016/679 z 27.04.2016 r. art.13 pragniemy poinformować, że Państwa Administratorem danych osobowych „EXPERCI BUDOWLANI SP. Z O.O.". Dane przetwarzane są w celach realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla celów realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. W przypadku chęci usunięcia bądź zmiany swoich danych osobowych napisz na experci.budowlani@gmail.com