Jak dobrze odebrać posadzkę od dewelopera?

Jak dobrze odebrać posadzkę od dewelopera? Na co zwrócić uwagę? Jaki jest niezbędny sprzęt do odbioru? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Zacznijmy od narzędzi. Jakie narzędzia przydadzą się podczas obioru posadzki od dewelopera?

Do obioru posadzki niezbędne będą następujące narzędzia:

-łata budowlana dwumetrowa z poziomicą

-szczelinomierz

-laser krzyżowy lub niwelator (w uzasadnionych przypadkach przy większych powierzchniach)

-suwmiarka

-wilgotnościomierz

Jaka powinna być powierzchnia posadzki?

Posadzka w lokalu odbieranym od dewelopera powinna być:

-równa

-czysta

-tworzyć jednolitą powierzchnie bez pęknięć i ubytków

-zatarta na ostro i bez raków

Czego definitywnie nie powinno być na posadzce?

Na nowej posadce definitywnie nie powinniśmy znaleźć:

– różnego rodzaju wykwitów, zarówno z pleśni jak i wytrącenia soli

– zabrudzeń środkami bitumicznymi

– zabrudzeń tynkami i innego rodzaju zaprawami

– zarysowań i spękań

– złuszczeń i oparzeń

-pęcherzy na powierzchni posadzki

Jakie są maksymalne dopuszczalne odchylenia posadzki?

Zgodnie z najczęściej stosowna normą dopuszczalna odchyłka płaszczyzny posadzki to 5 mm mierzona na łacie dwumetrowej. Dodatkowo odchylenie od płaszczyzny na całej długości lub szerokości pomieszczenia nie może być większe niż 5 mm.

Jaka powinna być wilgotność posadzki?

Wilgotność posadzki nie powinna być większa niż 3% dla podkładu cementowego i/lub betonowego.

Jak powinna być wykonana dylatacja posadzki?

Każda posadzka powinna być zdylatowana czyli poziome elementy jak posadzka, powinny być oddzielone od innych pionowych elementów np. ścian, słupów itp. Dylatacja posadzki powinna być wykonana obwodowo. Dodatkowo w posadzkach cementowych powinny być wykonane następujące szczeliny dylatacyjne:

– oddzielające fragmenty podłogi o różnych kształtach

– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

– przeciwskurczowo dzielące posadzkę na pola o boku  nie dłuższym niż 6 m o głębokości w zakresie od 1/3 do ½ grubości posadzki

Jaka powinna być grubość posadzki?

W przypadku podkładów pływających  instalowanych na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej minimalna grubość nie powinna mniejsza niż 40 mm.

Na jakiej podstawie dokonujemy odbioru posadzki?

Posadzki jak wszystkie elementy odbieramy na podstawie norm i dokumentów odnoszących. Dla posadzek będą to odpowiednio:

– norma PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania

– norma PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.
Materiały. Właściwości i wymagania

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez ITB w latach 2006-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *