Miejsce postojowe – jak odebrać?

Jak odebrać miejsce postojowe w hali garażowej?

Miejsce postojowe w hali garażowej również podlega obiorowi technicznemu. W tym artykule postaramy się przybliżyć podstawowe informacje jak się do tego zabrać

Co trzeba zabrać na odbiór miejsca postawnego od dewelopera?

Podczas weryfikacji miejsca postojowego warto się zaopatrzyć w miarę zwijaną, dalmierz laserowy oraz poziomice. Dzięki tym urządzeniom sprawdzimy wymiary miejsca postojowego oraz wysokość do najbliższej przeszkody.

Jakie powinny być minimalne wymiary miejsca postojowego od dewelopera?

Obecnie deweloperzy oddają do użytku garaże z dwoma typami miejsc postojowych zależnych od tego kiedy otrzymali pozwolenie na budowę.

– Pierwsze to miejsca wykonane zgodnie ze starymi warunki technicznymi czyli warunkami z przed 1 stycznia 2018 r. Miejsca takie mogą mieć minimalne wymiary 2,3 m szerokości i 5 m długości (tyle minimalnie powinna wynosić pusta przestrzeni dla auta). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na datę kiedy zostało wydane pozwolenie na budowę inwestycji i czy jest ono wydane faktycznie przed 1 stycznia 2018 r.

– Drugie to miejsca postojowe wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. Wtedy to nastąpiła nowelizacja i zmiana wymiarów miejsc postojowych na minimalne wymiary 2,5 m szerokości i 5 m długości (tyle minimalnie powinna wynosić pusta przestrzeni dla auta).

Powyższe reguluje § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Jakie powinny być minimalne odległości miejsca postojowego od ściany lub słupa?

Odległość miejsca postojowego od ściany i słupów reguluje § 104 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a:

1) ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m;

2) słupem powinna wynosić co najmniej 0,1 m pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu

Jaka jest minimalna wysokość miejsca postojowego?

Wysokość miejsca postojowego w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej 2,2 m oraz do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych min. 2 m. Reguluje to § 102 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę podczas obioru miejsca postawnego?

Po pierwsze na wysokość i szerokość wjazdu do garażu. Zgodnie z przepisami wjazd do garażu powinien mieć następujące minimalne wymiary: co najmniej o szerokości 2,3 m oraz wysokości 2 m wszystko mierzone w świetle otworu. Reguluje to § 102 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Po drugie na sam wjazd do garażu jeśli jest to pochylnia to czy nie jest przekroczony spadek pochylni który utrudni lub uniemożliwi wjazd typowym samochodem. Zgodnie z § 70 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wjazd do garażu przy braku zadaszenia nie może mieć większego spadku pochylni niż 15%. W przypadku wjazdu zadaszonego pochylnia wjazdowa nie może mieć większego nachylenia niż 20%.

Po trzecie spadki czy posadzka jest wyprofilowana do spustów kanalizacyjnych. Obowiązek takiego ukształtowania posadzki reguluje § 107 oraz § 21 ustęp 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Po czwarte czy jest zapewniona wymiana powietrza zgodnie § 108 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Deweloperzy najczęściej mają „problemy” z zapewnieniem świeżego powietrza warto to sprawdzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *