Logo loader
0%
728057568 725474123 experci.budowlani@gmail.com
Logo

JAK SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ TYNKÓW?

Kupując nowe mieszkanie podstawowym elementem, który podlega odbiorowi technicznemu są tynki.  Deweloperzy najczęściej wykonują najpopularniejsze rodzaje tynków, czyli tynki cementowo-wapienne lub gipsowe. Dziś skupimy się na ich jakości.

 

 

Jakie mogą być wady i uszkodzenia powierzchni tynku?

 

 

- Nierówności

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych, wynikające z techniki wykonywania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne w przypadku tynków doborowych, a w przypadku tynków zwykłych, dopuszczalne o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

 

- Wypryski i spęcznienia

Występowanie na powierzchni tynku wyprysków i spęcznień wywołanych obecnością w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. jest niedopuszczalne. Ich występowanie dopuszcza się jedynie w przypadku tynków surowych w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

 

- Pęknięcia

Występowanie pęknięć na powierzchni tynków jest niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe.

 

- Wykwity

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku soli, pleśni itp. są niedopuszczalne.

 

- Zacieki

Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. [1]

 

 

Jakie są dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku?

 

Odchylenia powierzchni tynków obrazuje tabela poniżej [1]

 

 

Jak sprawdza się odchylania powierzchni tynków?

 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny sprawdza się, przykładając łatę budowlaną o długości 2 m i mierząc szczelinomierzem odległość łaty od tynku, oraz licząc liczbę dopuszczalnych prześwitów.

 

Zwraca się uwagę, że odchyłek od poziomu otynkowanych powierzchni sufitów nie należy łączyć z ugięciami stropów. W przypadkach przekroczenia dopuszczalnych odchyłek płaskości, podanych w tablicy powyżej, niekiedy deweloperzy lub wykonawcy błędnie tłumaczą przekroczenie dopuszczalnej odchyłki występowaniem ugięcia stropu.

 

Odchylenie krawędzi tynku od linii prostej sprawdza się, przykładając łatę budowlaną o długości 2 m do krawędzi tynku. Należy pomierzyć odległość łaty od krawędzi tynku, oraz obliczyć liczbę dopuszczalnych prześwitów.

 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny pionowej sprawdza się, przykładając pionowo metrową łatę do powierzchni tynku i mierząc największą odległość łaty od tej powierzchni. Następnie przykłada się pionowo dwumetrową łatę budowlaną i mierzy największą odległość łaty od powierzchni tynku. W taki sam sposób sprawdza się odchylenie krawędzi tynku od kierunku poziomego, przykładając kolejno metrową oraz dwumetrową wypoziomowaną łatę do powierzchni tynku i mierząc największą odległość łaty od tynku.

 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn tynku od kąta przewidzianego w projekcie sprawdza się, przykładając szablon do powierzchni tynku w narożu w taki sposób, aby jedno ramię przylegało do jednej z badanych powierzchni tynku. Następnie mierzy się największą odległość od powierzchni tynku do drugiego ramienia szablonu, w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. Zasadę pomiaru ilustruje rysunek 1.

 

Pomiary przy pomocy łaty, kątownika i szablonu należy wykonywać z dokładnością do 0,5 mm.

 

Rys. 1. Pomiar odchylenia od kąta prostego przecinających się płaszczyzn ścian i sufitu 1 – tynk na ścianie, 2 – kątownik z libellą, 3 – tynk na suficie, 4 – maksymalny prześwit pomiędzy kątownikiem a płaszczyzną sufitu (odchyłka powierzchni sufitu od kąta 90o), 5 – libella, 6 – klin metalowy z odstopniowaniem co 0,5 mm, 7 – dylatacja (nacięcie) w tynku oddzielająca płaszczyznę sufitu od płaszczyzny ścian [2]

 

 

Jak powinny być wykończone tynki na stykach materiałów oraz przerwach dylatacyjnych?

 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach oraz urządzeniach grzewczych (np. piecach) itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości od 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. Miejsca dylatacji podłoża powinny być osłonięte, a w tynku pozostawione przerwy dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub – w przypadku tynków zewnętrznych – wykonać obróbkę blacharską. [1]

 

 

Materiały źródłowe:

[1] - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH część B zeszyt 1 Roboty wykończeniowe Tynki Jacek Popczyk, Jan Sieczkowski Instrukcja ITB

[2] - Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych Poradnik ITB

 Kontakt

Jestem zainteresowany...

Zgodnie Rozporządzeniem RODO 2016/679 z 27.04.2016 r. art.13 pragniemy poinformować, że Państwa Administratorem danych osobowych „EXPERCI BUDOWLANI SP. Z O.O.". Dane przetwarzane są w celach realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla celów realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. W przypadku chęci usunięcia bądź zmiany swoich danych osobowych napisz na experci.budowlani@gmail.com