Logo loader
0%
728057568 725474123 experci.budowlani@gmail.com
Logo

Jak sprawdzić szyby?

Jakie są dopuszczalne rysy szyb okiennych?

 

Dopuszczalne jest występowanie rys o długości do 12 mm w liczbie nie większej niż 1 szt./m2

 

 

Jakie są dopuszczalne wady punktowe szyb okiennych?

 

Dopuszczalne są wady punktowe i liniowe w postaci pęcherzy otwartych lub zamkniętych

  •  poniżej 0,5 mm
  •  od 0,5 mm do 1 mm – w przypadku gdy nie są skupione
  •  od 1 mm do 2 mm – w przypadku gdy jest ich nie więcej niż 2 szt./m2

 

 

Jakie są niedopuszczalne wady szyb okiennych?

 

Niedopuszczalne jest występowanie wad w postaci wytraceń ciał obcych oraz pęknięć, a także wady punktowe i liniowe w postaci pęcherzy o wielkości większej niż 2 mm.

Niedopuszczalne jest nierównomierny wypływ butylu w szybach zespolonych, dopuszczalny jest jedynie wypływ równomierny do 2 mm.

 

 

Jakie są normy oceny szyb okiennych?

 

Podstawowe dokumenty to:

  •  Izolacyjne szyby zespolone. Kryteria techniczne nr 20/s stanowiące podstawę certyfikacji na znak „B”. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  •  Polska Norma PN-EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja
  •  Polska Norma PN-EN 1279. Szkło w budownictwie. Szyby izolacyjne zespolone
  •  Polska Norma PN-EN ISO 12543-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd
  •  Ocena wizualna jakości szyby zespolonej odbywa się według Kryteriów Technicznych opracowanych przez Instytut Szkła i Ceramiki KT 20/S/2000.

 

W jaki sposób dokonać oceny szyb okiennych?

 

Zgodnie z zaprezentowanymi normami, ocenę wad szyb okiennych prowadzi się przy pionowej pozycji szkła, z odległości min. 2 m, na tle szarego ekranu, przy jasnym rozproszonym oświetleniu. Wady szyb, zauważone w tych warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w normach. Wady niewidoczne z odległości określonej w danej normie nie są kwalifikowane jako wady

 

 Kontakt

Jestem zainteresowany...

Zgodnie Rozporządzeniem RODO 2016/679 z 27.04.2016 r. art.13 pragniemy poinformować, że Państwa Administratorem danych osobowych „EXPERCI BUDOWLANI SP. Z O.O.". Dane przetwarzane są w celach realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla celów realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. W przypadku chęci usunięcia bądź zmiany swoich danych osobowych napisz na experci.budowlani@gmail.com