Logo loader
0%
728057568 725474123 experci.budowlani@gmail.com
Logo
Video

Chcesz zbudować dom swoich marzeń?

Nie masz doświadczenia w budownictwie? Nie wiesz na co zwracać uwagę? Zastanawiasz się co ile kosztuje i czy jest warte wydanych pieniędzy?

Przerażają Cię wszelkie formalności, sprawy prawne i umowy?

Nie masz zamiaru szukać i użerać się z ekipami budowlanymi?

A może po prostu po prostu nie masz czasu lub możliwości zajmować się bieżącymi sprawami związanymi z własną budową?

Jeśli zależy Państwu na sprawnej, spokojniej i ekonomicznej budowie serdecznie zapraszamy do kontaktu! W dobie wielu różnych technologii, materiałów, ofert i firm budowlanych znacznie korzystniej jest zlecić wszystko doświadczonym osobom.

Możesz do nas dołączyć na każdym etapie.

Img white Img black
1
Ustalamy zakres i warunki współpracy.
 • Przedstawienie oferty
 • Ustalenie zakresu, warunków i harmonogramu prac
1
Img white Img black
2
Podpisujemy umowę.
 • Przekazanie wzorca umowy
 • Podpisanie umowy na budowe domu
2
Img white Img black
3
Doradzamy przy zakupie działki.
 • Znalezienie terenu pod planowaną inwestycję
 • Doradztwo w procesie zakupu gruntu;
 • Analizę zapisów planu miejscowego lub studium uwarunkowań, sprawdzenie warunków gruntowo – wodnych
 • Analizę stanu formalno – prawnego i własnościowego
 • Analizę możliwości zaopatrzenia w media i infrastrukturę techniczną
 • Analizę struktury zabudowy sąsiedniej
 • Analizę uwarunkowań środowiskowych i społecznych,
 • Analizę ewentualnych zagrożeń dla realizacji inwestycji,
 • Inwentaryzację budowlaną istniejących budynków
3
Img white Img black
4
Pomagamy wybrać projekt lub projektujemy.
 • Przegląd projektów typowych,
 • Opracowanie koncepcji inwestycji,
 • Współpraca z Inwestorem przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych,
 • Wybór projektanta i podpisanie z nim umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
 • Współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji,
 • Zebranie i przekazanie projektantowi wszystkich danych oraz dokumentów niezbędnych do projektowania
4
Img white Img black
5
Załatwiamy za Ciebie formalności urzędowe, w tym pozwolenie na budowę.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę i wszystkich wymaganych przez urząd dokumentów (zgody konserwatora zabytków, zarządcy dróg publicznych, dostawców mediów itp.),
5
Img white Img black
6
Przygotowujemy harmonogram prac.
 • Opracowanie harmonogramów prac i przepływów finansowych
 • Opracowanie budżetu inwestycji,
 • Wyceny budowlane do otrzymania kredytu bankowego
6
Img white Img black
7
Organizujemy plac budowy.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysowej
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych,
 • Opracowanie wyników postępowania przetargowego, rekomendacja Wykonawców,
 • Negocjacje umów;
 • Wybór wykonawców, zawarcie z nim umów i przekazanie im kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy
7
Img white Img black
8
Budujemy Twój dom profesjonalnie.
 • Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz prowadzenie dziennika budowy
 • Nadzór inwestorski nad wykonawcami wszystkich branż
 • Weryfikacja wszelkich kosztorysów oraz przedmiarów robót kontrolę i koordynację cyklu inwestycyjnego,
 • Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów,
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
 • Współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty; zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji od wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;
 • Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót;
 • Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
 • Informowanie na bieżąco zleceniodawcy o przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego
8
Img white Img black
9
Odbierasz poszczególne etapy budowy.
 • Kwalifikowanie do odbioru częściowych etapów budowy
 • Odbiór końcowy budynku
9
Img white Img black
10
Przekazujemy gotowy budynek do użytkowania.
 • Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy
 • Przekazanie zleceniodawcy obiektu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, a w tym gwarancji i instrukcji użytkowania obiektu
10

Kontakt

Jestem zainteresowany...

Zgodnie Rozporządzeniem RODO 2016/679 z 27.04.2016 r. art.13 pragniemy poinformować, że Państwa Administratorem danych osobowych „EXPERCI BUDOWLANI SP. Z O.O.". Dane przetwarzane są w celach realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla celów realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. W przypadku chęci usunięcia bądź zmiany swoich danych osobowych napisz na experci.budowlani@gmail.com